График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M161003-M161012
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

15.12.2017
/Петък/
M161003-M161012
09:00-11:00 ч.

Катедра
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

13.12.2017
/Сряда/
M161003-M161012
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

14.12.2017
/Четвъртък/
M161003-M161012
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра