График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M151018-M151018
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

21.06.2017
/Сряда/
M114076-M161013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

21.06.2017
/Сряда/
M151018-M151018
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

22.06.2017
/Четвъртък/
M151018-M151018
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4