График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M161006-M161006
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
МЕНИДЖЪРСКО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M161006-M161006
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

22.06.2017
/Четвъртък/
M161006-M161006
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
ЕТИКА В БИЗНЕСА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M161006-M161006
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1