График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

21.06.2017
/Сряда/
M161011-M161011
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M161011-M161011
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
M161011-M161011
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

21.06.2017
/Сряда/
M114076-M161013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61