График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ (ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M161007-M161007
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

21.06.2017
/Сряда/
M161007-M161007
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

21.06.2017
/Сряда/
M161007-M161007
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M161007-M161007
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61