График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

21.06.2017
/Сряда/
M114076-M161013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M114076-M161013
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M114076-M161013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

20.06.2017
/Вторник/
M114076-M161013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61