График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 3)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

20.06.2017
/Вторник/
P169003-P169003
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

21.06.2017
/Сряда/
P169003-P169003
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

20.06.2017
/Вторник/
P169003-P169003
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

22.06.2017
/Четвъртък/
P169003-P169003
08:30-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401