График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ