График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Екомениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
СИСТЕМИ ЗА ЕКОМОНИТОРИНГ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ И ПРОЕКТИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

БЮДЖЕТИРАНЕ НА ЕКОПРОЕКТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА