График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКАТА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

14.06.2017
/Сряда/
M154026-M154059
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
M154026-M154059
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

16.06.2017
/Петък/
M154026-M154059
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

15.06.2017
/Четвъртък/
M154026-M154059
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1