График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

16.06.2017
/Петък/
M154037-M154037
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 6
СИМУЛАЦИОННА ИГРА ПО ГРАНТОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
M154037-M154037
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

16.06.2017
/Петък/
M154037-M154037
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
M154037-M154037
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2