График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Екомениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
СИСТЕМИ ЗА ЕКОМОНИТОРИНГ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

15.06.2017
/Четвъртък/
M154052-M154058
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ И ПРОЕКТИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

13.06.2017
/Вторник/
M154052-M154058
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 8
БЮДЖЕТИРАНЕ НА ЕКОПРОЕКТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154052-M154058
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

14.06.2017
/Сряда/
M154052-M154058
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА