График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪНШЕН ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФКВО)
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА