График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА

13.06.2017
/Вторник/
M154040-M154040
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
M154011-M154027
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СМ)
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА

14.06.2017
/Сряда/
M154040-M154040
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154040-M154040
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9