График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

13.06.2017
/Вторник/
M154006-M154054
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
БИЗНЕС РИСК В КОРПОРАЦИЯТА
Доц. д-р СЕРГЕЙ НАЙДЕНОВ
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154006-M154054
10:30-12:30 ч.
Аудитория 64
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154006-M154054
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (КМ)
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ