График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
M154011-M154027
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154040-M154040
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.06.2017
/Сряда/
M154011-M154027
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА