График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКАТА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

21.05.2017
/Неделя/
M154026-M154059
15:15-17:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

23.05.2017
/Вторник/
M154026-M154059
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

22.05.2017
/Понеделник/
M154026-M154059
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

22.05.2017
/Понеделник/
M154026-M154059
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала