График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

29.05.2017
/Понеделник/
M154042-M154064
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

28.05.2017
/Неделя/
M154042-M154064
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

30.05.2017
/Вторник/
M154042-M154064
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

29.05.2017
/Понеделник/
M154042-M154064
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ