График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

22.05.2017
/Понеделник/
M154030-M154057
10:15-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.05.2017
/Неделя/
M154030-M154057
15:15-17:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

23.05.2017
/Вторник/
M154030-M154057
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

22.05.2017
/Понеделник/
M154030-M154057
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2