График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Екомениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
СИСТЕМИ ЗА ЕКОМОНИТОРИНГ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

23.05.2017
/Вторник/
M154052-M154058
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ И ПРОЕКТИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

22.05.2017
/Понеделник/
M154052-M154058
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 7
БЮДЖЕТИРАНЕ НА ЕКОПРОЕКТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

21.05.2017
/Неделя/
M154052-M154058
15:15-17:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

22.05.2017
/Понеделник/
M154052-M154058
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА