График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

23.05.2017
/Вторник/
M154003-M154012
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

21.05.2017
/Неделя/
M154003-M154012
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪНШЕН ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

22.05.2017
/Понеделник/
M154003-M154012
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФКВО)
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

22.05.2017
/Понеделник/
M154003-M154012
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА