График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

СТАНДАРТИ ЗА ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

29.05.2017
/Понеделник/
M154005-M154055
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

30.05.2017
/Вторник/
M154005-M154055
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОПС)
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

29.05.2017
/Понеделник/
M154005-M154055
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ

28.05.2017
/Неделя/
M154005-M154055
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2