График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

28.05.2017
/Неделя/
M154006-M154054
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
БИЗНЕС РИСК В КОРПОРАЦИЯТА
Доц. д-р СЕРГЕЙ НАЙДЕНОВ
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

29.05.2017
/Понеделник/
M154006-M154054
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

30.05.2017
/Вторник/
M154006-M154054
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (КМ)
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

29.05.2017
/Понеделник/
M154006-M154054
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

30.05.2017
/Вторник/
M154006-M154054
11:00-13:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4