График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

28.05.2017
/Неделя/
M154046-M154046
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА

29.05.2017
/Понеделник/
M154046-M154046
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИТБ)
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

29.05.2017
/Понеделник/
M154046-M154046
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И СРЕДИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

30.05.2017
/Вторник/
M154046-M154046
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1