График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

20.05.2017
/Събота/
M154050-M154062
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

19.05.2017
/Петък/
M154050-M154062
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

19.05.2017
/Петък/
M154050-M154062
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

18.05.2017
/Четвъртък/
M154050-M154062
12:30-14:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2