График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

19.05.2017
/Петък/
M154049-M154049
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

18.05.2017
/Четвъртък/
M154049-M154049
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

19.05.2017
/Петък/
M154049-M154049
11:30-13:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
БАНКОВА ПОЛИТИКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

20.05.2017
/Събота/
M154049-M154049
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1