График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

19.05.2017
/Петък/
M154011-M154027
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

18.05.2017
/Четвъртък/
M154011-M154027
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

20.05.2017
/Събота/
M154011-M154027
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

19.05.2017
/Петък/
M154011-M154027
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА