График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

20.05.2017
/Събота/
M094117-M154056
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

19.05.2017
/Петък/
M094117-M154056
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

18.05.2017
/Четвъртък/
M094117-M154056
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФМ)
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

19.05.2017
/Петък/
M094117-M154056
11:30-13:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

20.05.2017
/Събота/
M094117-M154056
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2