График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 5)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

29.05.2017
/Понеделник/
M124065-M154048
10:15-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

28.05.2017
/Неделя/
M124065-M154048
14:15-16:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

29.05.2017
/Понеделник/
M124065-M154048
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

30.05.2017
/Вторник/
M124065-M154048
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА