График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

АДМИНИСТРИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА