График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ЕТИКА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ