График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Екомениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

АНАЛИЗ ПОЛЗИ-РАЗХОДИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ