График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И КОНЦЕПЦИИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ