График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ