График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА