График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

РИСКОВО-БАЗИРАН НАДЗОР В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА