График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

21.06.2017
/Сряда/
M124065-M154048
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

20.06.2017
/Вторник/
M124065-M154048
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

22.06.2017
/Четвъртък/
M124065-M154048
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

21.06.2017
/Сряда/
M124065-M154048
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61