График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

13.06.2017
/Вторник/
P157003-P157017
10:30-12:30 ч.

Катедра
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

14.06.2017
/Сряда/
P157003-P157017
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 10
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

14.06.2017
/Сряда/
P157003-P157017
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

13.06.2017
/Вторник/
P157003-P157017
13:00-15:00 ч.

Катедра