График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

16.06.2017
/Петък/
P157006-P157018
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

15.06.2017
/Четвъртък/
P157006-P157018
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 8
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

15.06.2017
/Четвъртък/
P157006-P157018
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 8
ГЛОБАЛЕН МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

14.06.2017
/Сряда/
P157006-P157018
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 8