График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

19.05.2017
/Петък/
P157003-P157017
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 7
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

18.05.2017
/Четвъртък/
P157003-P157017
14:00-16:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 7
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

19.05.2017
/Петък/
P157003-P157017
11:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 7
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

20.05.2017
/Събота/
P157003-P157017
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 7