График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

19.05.2017
/Петък/
P157008-P157008
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

18.05.2017
/Четвъртък/
P157008-P157008
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

19.05.2017
/Петък/
P157008-P157008
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

20.05.2017
/Събота/
P157008-P157008
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6