График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 4)
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.05.2017
/Неделя/
P157001-P157007
14:30-16:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И ФИРМЕНО ПОВЕДЕНИЕ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

22.05.2017
/Понеделник/
P157001-P157007
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

22.05.2017
/Понеделник/
P157001-P157007
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

23.05.2017
/Вторник/
P157001-P157007
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала