График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2015/2016 г., прием м. Октомври 2015 г., сем. 3)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

21.06.2017
/Сряда/
P157003-P157017
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 8
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

21.06.2017
/Сряда/
P157003-P157017
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 1