График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151012-M151012
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
СИМУЛАЦИОННА ИГРА ПО ГРАНТОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151012-M151012
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151012-M151012
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151012-M151012
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306