График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

21.10.2016
/Петък/
M151005-M151005
13:30-17:30 ч.

Катедра
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

21.10.2016
/Петък/
M151005-M151005
13:30-17:30 ч.

Катедра
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151005-M151005
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151005-M151005
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306