График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.10.2016
/Петък/
M151008-M151016
13:30-17:30 ч.

Катедра
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.10.2016
/Петък/
M151008-M151016
13:30-17:30 ч.

Катедра
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151008-M151016
13:30-17:30 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

21.10.2016
/Петък/
M151008-M151016
13:30-17:30 ч.

Катедра
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА