График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

21.10.2016
/Петък/
M151011-M151014
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

21.10.2016
/Петък/
M151011-M151014
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

21.10.2016
/Петък/
M151011-M151014
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

21.10.2016
/Петък/
M151011-M151014
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА