График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

21.10.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

21.10.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
ГЛОБАЛЕН МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304