График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

21.10.2016
/Петък/
M151015-M151024
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.10.2016
/Петък/
M151015-M151024
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

21.10.2016
/Петък/
M151015-M151024
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151015-M151024
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151015-M151024
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56