График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪНШЕН ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФКВО)
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

21.10.2016
/Петък/
M151025-M151025
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55